?

Log in

Містичні вчення Сходу та Заходу [entries|archive|friends|userinfo]
Містичні вчення Сходу та Заходу

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jun. 25th, 2013|11:07 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу

Valentina Bordus
В. Н. Лосский

ОЧЕРК МИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

http://www.vehi.net/vlossky/
LinkLeave a comment

Хто цікавиться йогою - може відвідати йога-студію "Ваджра". [Jun. 25th, 2013|02:36 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу
taisia_gurova
За посиланнями - трохи про Ваджраяну, щоб розуміти про що йдеться:

http://buddhist.ru/buddhism/techenija-buddizma/1695-vajrayana

І сайт йога-студії, що пропонує цікаві занття у Києві:

http://yogavajra.com/glavnaya.html
LinkLeave a comment

Містика та єврейство [Jun. 25th, 2013|06:45 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу
natalie_gurova
http://krotov.info/libr_min/25_sh/ol/em_00.htm
В книзі описуються основні течії єврейської містики

http://krotov.info/libr_min/01_a/nd/derhill_0.htm
Книга Евелін Андерхіл про містичну реальність та містичний шлях.
LinkLeave a comment

Каталоги про всё: [Jun. 24th, 2013|11:46 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу
natalie_gurova
http://mir.naturalworld.ru/catalog_mistika.html
http://top100.rambler.ru/navi/?theme=567%2F573
http://www.mysteria-world.ru/
LinkLeave a comment

Йога сутра [Jun. 24th, 2013|06:24 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу
caotica_ksu
http://yogasutra-comment.blogspot.com/

За посиланням - блог з коментарем до Йога сутри Андрія Сафронова - йога (засновника Української федерації йоги), езотерика, психолога.
LinkLeave a comment

Поезія Румі [Jun. 24th, 2013|08:20 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу
styopkina_yulia
Любов до Бога є важливим елементом суфійської традиції, тому у поезії містиків метафорами Бога часто виступають слова з лексикону кохання. Творчість відомого поета-суфія XIII ст. Джалаладдіна Румі представляє цю тенденцію у повній мірі:

Я был там в первый день,
прежде, чем вещи получили имя.
В тот день
не было ни "я", ни "мы".
Каждое название и все названные предметы
появились после меня.

В локоне Возлюбленной
Я увидел зарождение мира.
Я увидел, как формируется каждое имя,
каждая вещь становится зримой.
Но не стало локона!  (пер. Л. Тираспольського)

Вірш вказує на головну мету суфіїв - досягнення стадій фана та бака - які, на думку адептів, існували до розділення суб'єкта та об'єкта. Вони полягають  у повному щезанні усвідомлення власного "я" та "розчиненні у Бозі".

На свете нет дервиша,
а если бы он был, тот дервиш не существовал бы.
Он существует как сущность,
но его атрибуты утратили существование в Божьем существе. (пер. Л. Тираспольського)

Таким чином, містик прагне щезнути для себе, замінити свої якості атрибутами Бога.

Всю ночь напролет я танцевал вокруг дома моей Возлюбленной.
Утром она вышла
и предложила мне вина.
У меня не было чаши -
"Вот мой череп пустой, - я сказал. -
Налей своего вина туда". (пер. Л. Тираспольського)

Цей вірш, ймовірно, відображає одну з важливих практик містиків тарикату Мевлеві - "сема", - тема якої дуже розвинена у віршах Румі. Вино може виступати метафорою таємничого божественного знання, яке може вмістити лише людина із "порожнім черепом", тобто вільним від профанного знання. Ще один вірш на тему "сема":

Наш сад полон соловьев,
Вороны улетели прочь.
Теперь возможно увидеть цветение сада.

Подобно лилии, мы выходим из себя.
Как журчащий ручеек,
мы танцуем от одного рая до следующего. (пер. Л. Тираспольського)

Любов до Бога та "сема":

В сердце влюбленного есть лютня,
играющая мелодию любовного томления.

Ты говоришь, он похож на безумца -
Но это лишь потому, что ты не настроен
на музыку, под которую танцует он. (пер. Л. Тираспольського)

Деякі вірші Румі у перекладі Л. Тираспольського: http://tarikat.narod.ru/rumi.html
Використана література: Шиммель А. Мир исламского мистицизма. - М.: Алетейя, Энигма, 1999.

LinkLeave a comment

Семінар в Інституті філософії [Jun. 23rd, 2013|12:22 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу

confucianus
[Tags|]

У вівторок, 25 червня 2013, у відділі історії зарубіжної філософії Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (к. 327) відбудеться LXVІІІ засідання Семінару дослідників східних філософій.

Тема засідання:
1. Доповідь: "Феномен "Східного еросу": проблема визначення меж та особливостей" Доповідач: Віталій Туренко, аспірант кафедри філософії, Інститут філософської освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова.

2. Повідомлення: "Проблема виявлення антропологічних інваріантів в містичних і релігійних системах Заходу та Сходу". Доповідач: Ярослав Любивий, д. філос. н., пров. наук. спів., Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Початок засідання о 16:00.

ЗАПРОШУЄМО УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!
LinkLeave a comment

Гурджиев: маг и учитель мистических танцев (видео) [Jun. 20th, 2013|09:20 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу
natalypavlik
http://rutube.ru/video/045110f60cb86b0a3dd10a14bad6982b/
LinkLeave a comment

Церемонія "сема" [Jun. 20th, 2013|01:06 am]
Містичні вчення Сходу та Заходу
styopkina_yulia
"Сама" (або "сема") є однією з важливих практик містичної ісламської течії - суфізму. Цей ритуал ще відомий як танець дервішів або кружляння дервішів. "Сема" є різновидом екстатичної техніки, медитації, що дозволяє, на думку адептів, наблизитись до Бога, споглядати Бога. Ця практика поєднує спів, танець, читання віршів та молитов. Виникнення "сема" пов'язують із суфійським орденом Мевлеві та його натхненником - поетом-містиком Румі.
Детальніше про значення різних етапів ритуалу за посиланням: http://mevlana.net/sema.html

LinkLeave a comment

Вторая международная научная конференция по алхимии, Вязьма, 1-2 ноября 2013 г. [Jun. 12th, 2013|04:02 pm]
Містичні вчення Сходу та Заходу

confucianus
[Tags|, ]

Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ)
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского" в г. Вязьме Смоленской области

Вторая международная научная конференция

ФЕНОМЕН АЛХИМИИ В ИСТОРИИ НАУКИ, ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРЕ
1-2 ноября 2013 г.


Приглашаем принять участие во второй международной научной конференции "Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре", призванной объединить отечественных и зарубежных специалистов, изучающих различные аспекты алхимии.
Как специфический и уникальный феномен алхимия на протяжении веков являлась предметом исследований на базе самых различных по направленности и целеполаганию подходов и методов. Существует ряд школ и воззрений, по-разному трактующих феномен алхимии, его границы и происхождение, сущность и цели.
Алхимия, таким образом, представляет интерес как область знаний, открытая как для специфических узкопрофессиональных, так и самых широких междисциплинарных исследований.
Оргкомитет конференции видит свою задачу в создании в г. Вязьма первой на постсоветском пространстве рабочей площадки для обмена научным опытом и широких дискуссий между специалистами, изучающими феномен алхимии.
По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов.
Читать дальшеCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]